Misyon & Vizyon

Özgörev (Misyon)
Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve sosyal öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca Sosyal Bilgiler alanında ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslar arası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Özülkü (Vizyon)
Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye`nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunun alanda en iyisi olma yolunda güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslar arası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve yansıtıcı, eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için çaba gösterir.